Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 23 mars 2016

2016-03-02 11:35
Välkomna på årsmöte i Uniks kansli Slädvägen 1 onsdag 23 mars kl 19.00
  • Uppdaterad: 2016-03-02 11:50Dagordning vid UNIK Fotbolls årsmöte 23 mars 2016 kl 19.00 Uniks
klubblokal


1 Fastställande av röstlängd för årsmötet             
2 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

3 Fastställande av dagordning för årsmötet.

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5 Val av två personer som vid begärda omröstningar skall vara rösträknare 
jämte årsmötesordföranden skall justera
årsmötesprotokollet.

6 Behandling avstyrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkningar detsenaste räkenskapsåret

7 Revisorernas berättelse över styrelsens och ev sektioners förvaltning under det senasteräkenskapsåret

8 Fråganom ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9 Fastställande av verksamhetsplaner och budgets för det kommande verksamhets- och räkenskap

10 Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår

11 Val av styrelsemedlemmar

a)  Klubbens tillika styrelsens ordförande för en period av två
år.

b)  Halva antalet övriga ordinarie styrelseledamöter för en
period av två år, varav en till kassör

c)   Halva antalet suppleanter i styrelsen för en period av två
år.

d)  Ev. sektionsstyrelse för en period av ett år, delegat samt
suppleant för denne att ingå i styrelsen för Alliansföreningen för en period av
ett år.  

e)  Delegater att representera och föra klubbens talan vid medlemsmöten
i för Alliansföreningen.

f)  Två revisorer samt två suppleanter för dessa för en period
av ett år.

(OBS: I detta
val får inte styrelsens eller sektionsstyrelsen, avgående, omvalda eller
nyvalda ledamöter. Ledamot av styrelsen är inte valbar till revisorrevisor.)

g)  Val av ledamöter i valberedningen.

h)  Val av ombud till SDFs möten.

12 Behandling av de ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta
till årsmötet.

13 Behandling av motioner som inkommit till årsmötet från
medlemmar

14 Utdelning av utmärkelser        
15 Övriga frågor.

16 Avslutning.Motioner till årsmötet.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen
senast 14 dagar före årsmötesdatum.

Frågor av ekonomisk natur och frågor om stadgeändring får
inte avgöras av årsmötet om de inte finns med på dagordningen för årsmötet.

Skribent: Andreas Kreuger

UNIK:s sponsorer

 intersport

 

UNIKBIG160 

 Bravida160

 

logga_alone_150x56

 

Erbjudande:

 

 

 

Postadress:
Unik FK - Fotboll
Slädvägen 1
75647 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018-303100
E-post: This is a mailto link

Se all info