Hoppa till sidans innehåll

Unik FK - Fotboll

VÄLKOMMEN TILL UNIK FOTBOLL!
UNIK fotboll är föreningen för fotbollsälskare i Uppsalas sydvästra delar. Du hittar allt du behöver veta om vår verksamhet via länkarna ovan. Välkommen att bli en del av UNIK.

 


Kallelse till UNIK Fotbolls årsmöte

Tisdag den 27 mars 2018 kl 19.00 UNIKs klubblokal, Slädvägen 1

Dagordning
1.Fastställande av röstlängd för årsmötet
2.Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.
3.Fastställande av dagordning för årsmötet.
4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5.Val av två personer som vid begärda omröstningar skall vara rösträknare och jämte årsmötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
6.Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret
7.Revisorernas berättelse över styrelsens och ev sektioners förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9.Fastställande av verksamhetsplaner och budgets för det kommande verksamhets- och räkenskap
10.Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår
11.Val av styrelsemedlemmar
a.Klubbens tillika styrelsens ordförande för en period av två år.
b.Halva antalet övriga ordinarie styrelseledamöter för en period av två år, varav en till kassör
c.Halva antalet suppleanter i styrelsen för en period av två år.
d.Ev. sektionsstyrelse för en period av ett år, delegat samt suppleant för denne att ingå i styrelsen för Alliansföreningen för en period av ett år.
e.Delegater att representera och föra klubbens talan vid medlemsmöten i för Alliansföreningen.
f.Två revisorer samt två suppleanter för dessa för en period av ett år. (OBS: I detta val får inte styrelsens eller sektionsstyrelsen, avgående, omvalda eller nyvalda ledamöter. Ledamot av styrelsen är inte valbar till revisorrevisor.)
g.Val av ledamöter i valberedningen.
h.Val av ombud till SDFs möten.
12.Behandling av de ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet.
13.Behandling av motioner som inkommit till årsmötet från medlemmarna.
14.Utdelning av utmärkelser.
15.Övriga frågor.
16.Avslutning.

Motioner till årsmötet.
Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsmötesdatum.
Frågor av ekonomisk natur och frågor om stadgeändring får inte avgöras av årsmötet om de inte finns med på dagordningen för årsmötet.

Välkomna! 


UNIK FK ungdom har en egen hemsida som du hittar här. 


 UNIK FK herrsenior har en egen hemsida som du hittar här. 


Fotboll för nyanlända!
Sedan 2015 har vi tagit emot nyanlända asylsökande i föreningen. Framförallt i en träningsgrupp med killar i 16-17 årsåldern. Flera deltar nu i våra befinltliga lag från P14 till Senior.
Vi har en öppen träning en gång i veckan. Hör av er till Andreas Kreuger (0704880550) eller Mattias Lundblad (0709281287) för mer information om tid och plats.


UNIK:s kansli
Vårt kansli är för närvarande obemannat. Vill du ha kontakt med någon inom ungdomsverksamheten kan du hitta kontaktuppgifter under "allmän information". Där finns även information om styrelse och seniorsektion. Har du allmänna frågor kan du maila This is a mailto link.


  nollltolerans3


UNIK:s sponsorer

 intersport

 

UNIKBIG160 

 Bravida160

 

logga_alone_150x56

 

Erbjudande:

 

 

 

Postadress:
Unik FK - Fotboll
Slädvägen 1
75647 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018-303100
E-post: This is a mailto link

Se all info